Terms & Conditions

1. Leverancier, webshop

 

De webshop www.tvhstudio.be is eigendom van Tatyana Van Hedent met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Driesstraat 224. Het ondernemingsnummer is 0713.793.603. TVH studio is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van btw.

 

2. Klant

 

Alle natuurlijke en rechtspersonen gevestigd in België en in het buitenland die interesse hebben in de goederen en diensten van TVH studio.

 

3. Goederen en diensten

 

Met goederen wordt bedoeld: de stoffen, naaibenodigdheden, boeken, diverse artikelen, handgemaakte poppen, knuffels en andere creaties die in de webshop terug te vinden zijn. Met diensten wordt bedoeld: administratieve ondersteuning, diensten van de fotograaf, naaister, ontwerper, en andere soortgelijke diensten die onderling bespreekbaar zijn.

 

4. Prijzen van de goederen en diensten

 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. De prijzen van de goederen zijn gepubliceerd op de website.  Alle prijzen zijn exclusief verzendingskosten, met uitzondering van bepaalde acties die duidelijk worden vermeld op de webshop. Prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. De prijzen van de diensten worden in onderling overleg bepaald.

 

5. Verzendkosten

 

De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het gewicht van de goederen, het bedrag van de bestelling en het land waarnaar de bestelling wordt verzonden. Vanaf 70,00 euro (zeventig) wordt je bestelling gratis verzonden. Afhalen is altijd gratis. De klant kiest een verzendoptie bij plaatsing van de bestelling.

 

a. Voor verzendingen binnen België zijn volgende opties mogelijk:

 

1. kleine pakjes met maximum afmetingen van 230 mm x 350 mm x 30 mm en een maximum gewicht van 2 kg, kunnen als gewone brief verzonden worden tegen het tarief van Bpost. Alle risico’s zijn hierbij voor rekening van de koper.

 

2. alle goederen kunnen ongeacht het gewicht en de afmetingen verzonden worden met een tracknummer van Bpost, en dit tegen het tarief van Bpost. Alle risico’s zijn hierbij voor rekening van de transporteur.

 

b. Verzending buiten België is perfect mogelijk. Indien u hierover meer wil weten, stuur ons dan een e-mail voor extra informatie op hello@tvhstudio.be.

 

6. Bestelling

 

Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webshop, e-mail, sociale media, en ook persoonlijk. Na het plaatsen van de bestelling, wordt een automatische bevestigingsmail verstuurd.  

 

7. Betaling

 

Onze betalingsmethodes zijn via overschrijving, bankcontact, PayPal en cash. Goederen worden pas klaargemaakt op het moment dat het bedrag op onze bankrekening staat.

 

8. Verzending

 

Na ontvangst van de betaling, wordt het pakje verstuurd. Alle enveloppen en pakjes worden verzonden via Bpost. De standaard verzenddagen zijn dinsdag en donderdag. Indien de verzenddag een feestdag is, dan wordt het pakje verzonden op de eerstvolgende werkdag.

 

9. Risico van verzending

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens de verzending via de transporteurs. Alle goederen worden met de grootste zorg verpakt, zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

 

10. Levering

 

De leveringstermijn is de standaard leveringstermijn van Bpost. De goederen worden verzonden naar het adres die bij de bestelling vermeld is. Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper en geeft aanleiding tot extra kosten ten laste van de koper.

De webshop is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, weersomstandigheden of drukke periodes bij de transporteurs.

Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de aankoop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging veroorzaakt door TVH studio.

 

11. Retourneren

 

a. De klant heeft het recht de geleverde goederen te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de levering van de goederen.

 

b. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met goederen en de verpakking. De Klant zal de goederen slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De klant is aansprakelijk voor een waardevermindering van de goederen indien die het gevolg is van een schadelijke manier van omgaan met de goederen.

 

c. Het retourneren van meterwaren is slechts mogelijk vanaf een minimum lengte van 1 (één) meter. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen.

 

d. De goederen moeten op eigen risico en kosten worden teruggestuurd naar TVH studio, Driesstraat 224, 9240 Zele, België. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de goederen in ons bezit hebben. Het aankoopbedrag word teruggestort binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen.

 

 

 

12. Klachten

 

Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de 7 (zeven) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden. Elke klacht moet schriftelijk gemeld worden op het e-mailadres hello@tvhstudio.be. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 

13. Persoonlijke gegevens

 

Door het plaatsen van een bestelling, gaat u akkoord met het gebruik van je persoonlijke gegevens voor het beheer van de bestelling, leveringen en facturen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt enkel indien je hiermee uitdrukkelijk akkoord ging. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering. Je hebt te allen tijde het recht om je te verzetten tegen de verwerking voor directe marketingdoeleinden. Meer informatie hierover kunt u in onze Privacy Policy terugvinden.

 

14. Toepassing

 

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze Terms & Conditions, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding.

 

15. Toepasselijk recht

 

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbank van koophandel van Dendermonde is exclusief bevoegd.

 

16. Auteursrechten

 

Delen van artikels en foto's uit de webshop is enkel toegestaan mits naamsvermelding TVH studio, Tatyana Van Hedent en het toevoegen van een duidelijke link naar www.tvhstudio.be.

 

17. Slotbepalingen

 

TVH studio, zijnde Tatyana Van Hedent, behoudt zich het recht om, te allen tijde en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen.